Prerada Maslina

PROCES IZRADE MASLINOVOG ULJA

Iz vaših maslina izvlačimo maksimalne količine uljaKako se iz maslina dobije ulje


Uljara prerađuje masline u uređaju Pieralisi Panorama P4 TG4.

Nazivni kapacitet uljare je 2000 kg/h. Zbog uobičajenih količina koje su manje od nazivnog kapaciteta uljare, prosječna prerada je 1200 kg/h.

Postupak prerade započinje nakon preuzimanja i vaganja maslina te evidencije korisnika.

Korisnicima preporučamo da se masline dovezu u gajbama – kašetama.

Sam proces prerade u stroju započinje sipanjem maslina u koš nakon čega masline idu u postupak odstranjivanja listova i pranje.

Nakon što se završi postupak pranja, masline se dodatno tuširaju i pokretnom trakom – elevatorom se dovode do mlina. U mlinu se masline usitnjavaju do stanja paste.

Po završetku postupka mljevenja, pasta odlazi u miješalicu koja je kapaciteta do 600 kg kojih u pogonu ima 4. Pasta od maslina svakog korisnika se miješa posebno u zasebnoj miješalici – baji postupkom hladne obrade do 27°C.Brzina prerade


Nakon pojave ulja iz paste od maslina, pasta se pumpom utiskuje u dekanter – centrifugu gdje dolazi do odvajanja krutog dijela paste – komine i tekućeg dijela – ulja i vode. Dekanter se okreće pri brzini od 3500 okretaja u minuti.

Vodu i ulje, koji su odvojeni iz paste, pumpom se prebacuje u separator gdje se posebno odvaja ulje od vode pri brzini od 7000 okretaja u minuti.

Naposljetku, ulje se istače u posude koje je korisnik donio sa sobom i kući nose ulje vrhunske kvalitete koje je prerađeno u zatvorenom procesu prerade.

Prerada traje od 60 do 90 minuta, ovisno o količini predanih maslina.

Ističemo da se posebna pozornost posvećuje vrhunskoj čistoći strojeva i same uljare te stručnosti naših zaposlenika. Radnici u uljari potpuno su osposobljeni za rad sa strojevima i predani svome radu da iz svake masline izvuku njezin maksimum kako bi proizvedeno ulje bilo vrhunske kvalitete.

Osim usluge prerade maslina, uljara svojim korisnicima nudi i besplatnu uslugu prijevoza s mjesta gdje se masline nalaze do same uljare, za količine veće od 300 kg.