Oporavak maslinika od požara

10/11/2017by dino
obrada-maslina-1.jpg

2017. godina posebno je teška za one maslinare kojima je požar progutao maslinike ili ih je i u najmanjoj mjeri oštetio. Mnogima je nastala velika šteta koja će ih u narednim godinama i dalje podsjećati na požar iz 2017. godine, stoga vam u nastavku donosimo savjete Savjetodavne službe kako vratiti u život opožarene maslinike.

Prije svega, potrebno je procijeniti treba li obaviti potpunu regeneraciju debla ili će se pristupiti sanaciji po skeletnim granama, uklanjanjem nagorenih i suvišnih grana.
Ako se radi o potpunoj regeneraciji stabala, takav se postupak može provoditi odmah skidanjem nagorenog debla u razini tla.

U proljeće iduće godine iz panja će izniknuti na desetine novih mladih izdanaka, koji se selektivno ostavljaju. Prve godine se ostave svi izdanci, da bi se postupnim prorjeđivanjem u narednih 3-4 godine dobila nova krošnja, sa 3-4 prostorno raspoređena, dobro njegovana izdanka po obodu panja. Prilikom formiranja izdanaka treba paziti da budu što više u tlu, nikako na ostacima panja, jer su ti izdanci jači i teže se lome.

Što se tiče sanitarnog reza kod nepotpuno izgorenih stabala, u praksi je teško odmah iza požara uočiti granicu između nagorenog ili izgorenog i zdravog dijela. Iz tog razloga, maslinari najčešće ne žure s rezidbom, jer nakon prve obilnije kiše, maslina će iz zdravog dijela izbaciti nove mladice i tako znatno olakšati maslinarima posao oko procjene koliki je radikalni rez potreban. Ili točnije, lakše će se moći procijeniti koji oblik sanitarnog reza treba primijeniti.

Iz dosadašnjih iskustava na opožarenim površinama, ako nije riječ o potpuno izgorenim stablima, najčešće se primjenjuje povratni rez, po skeletnim granama bližim deblu. Dakle, nagorene grane i grane s napuklom korom treba skidati do zdravog tkiva. Nastale veće rane poželjno je dezinficirati voćarskim voskom.
Na maslinama sa sačuvanom lisnom masom, kao i kod vinove loze, mogu se primijeniti već spomenuti tzv. antistres pripravci i biostimulatori na bazi aminokiselina (Kendal, Megafol, Polyamin, Siapton, Drin, Bio Plantella Vita).

U narednom periodu, s prvim kišama, treba obaviti redovitu jesensku gnojidbu vinograda i maslinika, s organskim i mineralnim gnojivima i to s NPK formulacijama s niskim sadržajem dušika.